Собственик
Brief info

Цвети е филолог, управител по качество с повече от десетилетие опит, писател, приятел, съпруга и майка. Oсновател и собственик на първото Baby Spa в България - White Lagoon.